مجله علمی پژوهشی طب داخلی روز- اخلاق در مطالعات روانشناسی و روانپزشکی
اخلاق در مطالعات روانشناسی و روانپزشکی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/29 | 
راهنماهای اخلاقی حوزه سلامت روان و روان‌پزشکی

 نشریه علمی پژوهشی طب داخلی روز به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، که توسط موسسه نگاه‌مشرق‌میانه منتشر می‌شود؛ در پژوهش‌های حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی متعهد به اعمال اصول اخلاقی روانشناسی بر مبنای بیانیه‌های انجمن روانشناسی امریکا (APA) است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی طب داخلی روز:
http://imtj.gmu.ac.ir/find.php?item=1.87.85.fa
برگشت به اصل مطلب