دوره 25، شماره 1 - ( زمستان 1397 )                   جلد 25 شماره 1 صفحات 42-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کمیته تحقیقات دانشجویی؛ گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
2- مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت؛ گروه پرستاری سلامت سالمندی و بهداشت روان ، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت؛ گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد ، ایران. ، alialami65@hotmail.com
4- مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت؛ گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
چکیده:   (3565 مشاهده)
اهداف: سواد سلامت یکی از متغیرهای مهم در حفظ و بهبود سلامت همه گروه های جامعه به ویژه سالمندان است. جایگاه مهار  سلامت همچنین یکی از ابزارهای مورد استفاده در برنامه ریزی مداخلات آموزش بهداشت قلمداد می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه جایگاه مهار سلامت بر سواد سلامت سالمندان انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مطالعه کارآزمایی در عرصه بود که بر روی 91 نفر (گروه آزمون= 46، گروه شاهد= 45) از جمعیت سالمند 60 تا 75ساله شهر بردسکن در سال 1396به انجام رسید.آزمودنی ها به روش تخصیص تصادفی بلوکی به دو گروه آزمون و شاهد تخصیص یافتند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های سواد سلامت بزرگسالان و نظریه جایگاه مهار سلامت بود. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 21 شدند و به کمک آزمون های آماری کای دو و تی (مستقل، زوجی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: داده های مربوط به 91 آزمودنی (گروه آزمون= 46، گروه شاهد= 45) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها در گروه آزمون4/45±66/9 و در گروه شاهد 4/39±67/7 سال بود. میانگین و انحراف معیار سواد سلامت آزمودنی ها در گروههای آزمون و شاهد پیش از انجام مداخله آموزشی به ترتیب برابر 11/95±52/60 و 12/54±48/07(0/080= p) و پس از آن برابر 7/60±77/68 و 13/99±51/18 بود (0/001>p).
نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه جایگاه مهار سلامت می تواند بر سواد سلامت سالمندان موثر باشد. بنابراین می توان با شناخت باورهای کنترل سلامت، برنامه های آموزشی مناسب در جهت آموزش و توسعه سواد سلامت سالمندان را پایه ریزی کرد.
متن کامل [PDF 485 kb]   (1844 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: علوم پايه پزشكي
دریافت: 1396/7/3 | پذیرش: 1397/9/26 | انتشار: 1397/10/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.