logo
دوره 25، شماره 2 - ( بهار 1398 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 109-102 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pouryahya S, Shirkavand F, Salimi A, Davarniya R, Shakarami M. The Effect of Group Forgiveness-Based Intervention on Marital Intimacy of Women Affected by Infidelity of Spouse. Intern Med Today 2019; 25 (2) :102-109
URL: http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-3043-fa.html
پوریحیی سید مصطفی، شیرکوند فریده، سلیمی آرمان، داورنیا رضا، شاکرمی محمد. تاثیر مداخله مبتنی بر بخشش به شیوه گروهی بر صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر. طب داخلی روز. 1398; 25 (2) :102-109

URL: http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-3043-fa.html


1- گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
3- گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
4- گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ، rezadavarniya@yahoo.com
5- گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده:   (3810 مشاهده)
اهداف: پیمان شکنی یکی از معضلات مهم در زندگی زناشویی است که امروزه در خانوادههای آشفته و خانوادههایی که زن و شوهر احساس می­کنند، باید از هم جدا شوند به فور دیده میشود. این پدیده اغلب به خاطر برطرف شدن نیازهای عاطفی یا جنسی فرد از طریق روابط خارج از حیطه زناشویی به وقوع میپیوندد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مداخله مبتنی بر بخشش به شیوه گروهی بر صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش نیمه تجربی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه پژوهش شامل زنانی بودند که به دلیل پیمان شکنی همسر، به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آرام در شهر گرگان در سال 1396 مراجعه نموده بودند. از میان متقاضیان شرکت در جلسات، 30 نفر از زنان به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (1983) جهت گردآوری دادهها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. مداخله گروهی مبتنی بر بخشش در 9 جلسه 90 دقیقه­ ای برای شرکت کنندگان گروه آزمایش برگزار شد. گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. تحلیل داده­ها با بهره گیری از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) در نرم افزار
SPSS 20  انجام شد.
یافتهها: یافتـهها نشـان دادند بیـن میانگیـن نمـرات صمیمیت زناشویی آزمودنیهای گــروه آزمایــش و کنتــرل در مرحلــه پس آزمــون تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر مداخله مبتنی بر بخشش باعــث بهبود صمیمیت زناشویی آزمودنی­های گــروه تحــت مداخلــه در مقایســه بــا گــروه کنتــرل شــده بود (01/0 >p ، 75/9 =(F.
نتیجه گیری: مداخله مبتنی بر بخشش با کاهش احساسات منفی و افزایش احساسات مثبت و نیز ایجاد تغییر در دیدگاه و رفتار همسر آسیب دیده از پیمان شکنی نسبت به همسر خاطی زمینه بهبود صمیمیت در رابطه زوجی را فراهم می­کند.
واژه‌های کلیدی: بخشش، درمان، ازدواج.
متن کامل [PDF 697 kb]   (2343 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: ارتوپدی و بيومکانيک
دریافت: 1397/3/20 | پذیرش: 1397/12/26 | انتشار: 1398/1/17

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.