logo
دوره 26، شماره 4 - ( پائیز 1399 )                   جلد 26 شماره 4 صفحات 331-316 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghajari E, Toozandehjani H, Nejat H. The Effectiveness of Marital Relationship Enrichment Training Based on Choice Theory, on Distress Tolerance of Women Recovered from Addiction. Intern Med Today 2020; 26 (4) :316-331
URL: http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-3384-fa.html
قاجاری الهام، توزنده جانی حسن، نجات حمید. اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زوجین بر اساس نظریه انتخاب بر تحمل پریشانی زنان رهاشده از مصرف مواد مخدر. طب داخلی روز. 1399; 26 (4) :316-331

URL: http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-3384-fa.html


1- گروه روانشناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
2- گروه روانشناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران. ، hassan.toozandehjani1@gmail.com
3- گروه روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
چکیده:   (2642 مشاهده)
اهداف: تصور اکثر افراد جامعه این است که سو ءمصرف مواد پدیده ای مردانه است؛ در حالی که زنان همپای مردان در این ورطه پیشمی روند؛ به طوری که آمارها از افزایش تعداد زنان مبتلا خبر م یدهند. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی غن یسازی روابط زوجین بر تحمل پریشانی زنان رهاشده از مصرف مواد مخدر انجام شد.
مواد و روش ها این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل است. ابتدا از بین زنان رهاشده از مصرف مواد چهل نفر انتخاب و به طور تصادفی بیست نفر در گروه آزمایش و بیست نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. سپس آزمودن یها با آزمون تحمل پریشانی )سیمونز و گاهر، 2005 ( مورد سنجش قرار گرفتند. آزمودن یهای گروه آزمایش در جلسات غن یسازی روابط زوجین بر اساس نظریه انتخاب دوبا، گراهام، بریتزم و میناترا ) 2009 ( شرکت کردند و آزمودن یهای گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. بعد از سه ماه آزمون پیگیری گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل واریانس چن دمتغیره با اندازه گیری های مکرر استفاده
شد. تحلیل های فوق با کمک نرم افزار انجام گرفت.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که بین میانگین پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری نمرات مقیاس های های تحمل پریشانی گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.05/P<0 . میانگین تحمل پریشانی در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون از 34/533 به 42/80 در مرحله پس آزمون افزایش یافته است و در مرحله پیگیری میانگین به 42/533 رسیده است. همچنین معنادار بودن تعامل میان مراحل با گروه آزمایش در متغیر مذکور، حاکی از آن است که در مراحل پس آزمون و
پیگیری، میانگین گروه آزمایش به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل است.
نتیجه گیری: آموزش غن یسازی روابط زوجین بر اساس نظریه انتخاب با تأکید بر کنترل درونی، مسئولی تپذیری، ارزیابی رفتار از جهت درست یا نادرست بودن، داوری کردن در مورد رفتار خود و خودکنترلی و ایجاد رابطه می تواند در افزایش تحمل پریشانی زنان رهاشده از مصرف مواد مخدر مؤثر باشد.
واژه‌های کلیدی: اعتیاد، تحمل پریشانی، مواد مخدر
متن کامل [PDF 5155 kb]   (1759 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2668 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بهداشت روان
دریافت: 1398/6/11 | پذیرش: 1398/11/19 | انتشار: 1399/7/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.